privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

persoonsgegevens

Jos Lotz kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jos Lotz, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jos Lotz verstrekt. Jos Lotz kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Waarom Jos Lotz uw gegevens nodig heeft

Jos Lotz verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Jos Lotz uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaart

Jos Lotz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen


Jos Lotz verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Jos Lotz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Fusie of overname

Jos Lotz kan zijn onderneming of het geheel of een deel van zijn activa overdragen aan een derde. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan die partij. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen. In het geval dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pls-joslotz.nl Jos Lotz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Google Analytics

Jos Lotz maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jos Lotz bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jos Lotz te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jos Lotz heeft hier geen invloed op. Jos Lotz heeft Google geen toestemming gegeven om via PLS-joslotz verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Jos Lotz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jos Lotz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Jos Lotz via: joslotz@gmail.com